Misyon

Bu bölümde, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve yer hizmetlerinde çalışacak olan; çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim olabilen çok yönlü yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sorumluluk alan, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmek de bölümün amaçlarındandır. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini stajlarında edindikleri tecrübe ile de pekiştireceklerdir. Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olacaklardır. Derslerde ise havacılık sektörü üzerine yazılmış kitaplar ve bilimsel makaleler, haberler, vaka çalışmaları, tarihçeler gibi çeşitli kaynaklar kullanılması hedeflenilmektedir. Böylece öğrenciler bilgi birikimi yanında bilgiyi arama ve işlerine yarayacak bilgiyi seçebilme becerilerini de geliştirir ve havacılık sektöründeki işletmelerde orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluk alanlarını ve görevlerini örneklerle incelemiş olacaklardır.
 
Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslar arası sahada ihtiyaç duyulan alanlarda personel yetiştirmek ve bilimsel katkıyı sağlamak, güncel yöntem ve teknikler gibi yeterliliklerin kazanılmasına yönelik planlar yapmak, projeler üretmek ve önlemler almayı hedeflemektedir.