Genel Bilgiler

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2011 tarih ve 023397 sayılı yazıları ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’ un 4633 Sayılı Kanun’la değişik ek 30’ uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunun 26.09.2011 tarihli kararıyla kurulmuş, 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun kurulması yürürlüğe girmiştir. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün açılması için Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2013 tarih ve 2013-79-07 sayılı kararı ise 12.06.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca yapılan teklif uygun görülerek açılmasına karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 13.10.2015 tarih ve 78850160-101.03.01/56157 sayılı yazıları ekinde alınan ve 12.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan, Sivil Havacılık Komisyon görüşü çerçevesinde; alınan kararlar dikkate alınarak, 07.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda program adı değişikliği ile koşullar karara bağlanarak Müdürlüğümüz Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün adı Havacılık Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
 
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğümüz Gaziler Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:48/2 adresindeki A Blok Yeni Bina B giriş Zemin Katta Güre / GİRESUN adresinde hizmet vermektedir.