Dr. Öğr. Üyesi Osman SİRKECİ

ÖZGEÇMİŞ
 
1.         Adı Soyadı                  : Osman SİRKECİ
2.         Doğum Tarihi             : 21.01.1959
3.         Unvanı                        : Dr. Öğr. Üyesi
4.         Öğrenim Durumu       : Doktora
5.         Çalıştığı Kurum          : Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
Yıl
Lisans İşletme Dokuz Eylül 1984
Y. Lisans MBA Anadolu Üni. & Köln Üni. Almanya 2006
Doktora Maliye Dokuz Eylül 2011
 
5.         Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 20.08.2011
Doçentlik Tarihi                       : -
Profesörlük Tarihi                    : -
6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
6.2.1. Şevki Çelik, (2014) Muhasebe Usulsüzlüklerinin Ortaya Çıkarılmasında Ve Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü, Institute of Management, Business and Law, Rostov, Rusya Federasyonu
7.         Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler
7.3.1. Seval Kardeş Selimoğlu, Osman Sirkeci, Uluslararası 2. Orta Asya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konferansı dahilinde "Uluslararası 2. Orta Asya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konferansı" bildiri kitapçığındaki "Kobilerde Yeni Yaklaşım: Mikro İşletme Modeli Dünya'daki ve Türkiye'deki Boyutları", 450-471 pp., Almatı, Kazakistan, Kasım 2006.
7.3.2. Seval Kardeş Selimoğlu, Osman Sirkeci, 6.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi konferansı dahilinde "6.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mikro İşletmelerde Girişim Danışmanlığı Teşvikleri ve Avrupa Birliğinde Uygulamalar", 6.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, 25–28 , Celalabat, Kırgızistan, Celalabat 2008, s.", 291-299 pp., Celalabat, Kırgızistan, Mayıs 2008.
7.3.3. Hakan Bay, Osman Sirkeci, Proceedings of The International Congress, Integration and Economic Development In Transition Economies, On the occasion of the 70th anniversary of Prof. Dr. TURAR KOYCHUEV, Kyrgyz-Turkish Manas University, Department of Economic konferansı dahilinde "Proceedings of The International Congress, Integration and Economic Development In Transition Economies, On the occasion of the 70th anniversary of Prof. Dr. TURAR KOYCHUEV" bildiri kitapçığındaki "“Mikro Girişimler ve Vergi Teşvik Sistemi“,", 139-150 pp, Bishkek, Kırgızistan, Ekim 2008.
7.3.4. Zeynep Arıkan, Osman Sirkeci, Abdullah Burhan Bahçe, Employment Facilities Against the Crisis”, Turgut Özal Internatıonal Conference on Economıcs and Polıtıcs – I, “Global Crises and Economic Governance konferansı dahilinde "Turgut Özal Internatıonal Conference on Economıcs and Polıtıcs – 1, “Global Crises and Economic Governance”" bildiri kitapçığındaki “New Approaches to SMEs: Consulting Incentives to Micro Enterprises, New Employment Facilities Against the Crisis", 573-597 pp., Malatya, Türkiye, Nisan 2010.
7.3.5. Zeynep Arıkan, Osman Sirkeci, Abdullah Burhan Bahçe, The 2nd Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting History Conference konferansı dahilinde "Cornerstones of Accounting History", The 2nd Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting History Conference, Istanbul between September 15-18, 2010." bildiri kitapçığındaki "Cornerstones of Accounting History", 375-398 pp, İstanbul, Türkiye, Eylül 2010.
7.3.6. Osman Sirkeci, Y. Aka, 1. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu konferansı dahilinde “1. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “GÖÇMEN KOBİLER AÇISINDAN MUHASEBE STANDARTLARI” 32-45 pp., Sinop, Türkiye, EKİM 2011
7.3.7. Osman Sirkeci, Y. Leyla Yurt, vd. “Standartlar Çerçevesinde KOBİ’lere Yeni Yaklaşım Muhasebe Mesleğinin Misyonu Ve Vizyonu”, 2. Uluslararası UFRS Sempozyumu, 15-16 Haziran 2012, Trabzon. World of IFRS Dergisi.
7.3.8. Osman Sirkeci, Y. Leyla Yurt, vd. “Kobilerde Muhasebe Standartları Ve Denetimi”, 2. Uluslararası UFRS Sempozyumu, 15-16 Haziran 2012, Trabzon. World of IFRS Dergisi.
7.3.9. Osman Sirkeci, Süleyman Pirinççi, “Yazılımın Girişimcilik Pazarındaki Önemi”, 4. UA Girişimcilik Kongresi, 2-4 Mayıs 2012,  Manisa, 4. UA Girişimcilik Kongre Kitabı.
7.3.10. Osman Sirkeci, Y. Leyla Yurt, vd. “Yoksullukla Dayanışma Ve Girişimcilik”, 4. UA Girişimcilik Kongresi, 2-4 Mayıs 2012,  Manisa, 4. UA Girişimcilik Kongre Kitabı.
7.3.11. Osman Sirkeci, Y. L. Yurt, “Cornerstones of the Accounting History – II, 100.000 years of Accounting”, III. Uluslararası Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı III. Balkan ve Orta Doğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı (3. BMAC), İstanbul, Haziran 2013. (Bildiri kabul edildi ve konferans İstanbul’da gerçekleşecektir.)
7.3.12. Osman Sirkeci, Y. L. Yurt, “Pre accounting History Roots”, International Scientific Conference, Saint-Petersburg, Rusya, Nisan 2013. 
7.3.13. Osman Sirkeci, Düzgün, N., “Avrasya Ekolü Çıktı Esaslı Disiplinli Öğrenme”Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Ekim 2014, Hopa-Artvin, Türkiye.
7.3.14. Osman Sirkeci, Abdula Mohamad Sami (2015).  Tax Treatments in the Middle East Civilizations.  Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 1(4), 1500-1516. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2809047).
7.3.15. Osman Sirkeci, Şeman Ömer Faruk, Demir Berna (2015). Eğitimde Fikrimir Spor Sanatı. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH, 2015), 119-126. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2809087)
7.3.16. Osman Sirkeci, Karaman Aslı (2015). KÜSİ Stratejisinde Yeni Yükseköğretim Vizyonu Giresun Üniversitesi Örneği. International Conference on Quality in Higher Education, 282-288. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2809083).
7.3.17. Osman Sirkeci, Ateş Büşra (2015). Üniversal Ekol Özel Eğitimde Empati. International Conference on Quality in Higher Education, 563-573. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2809089).
7.3.18. Osman Sirkeci, Karaman Aslı, Türk Ayşegül, Yapkuöz Hilal (2015). International Conference on Quality in Higher Education, 277-281. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2809066).
7.3.19. Osman Sirkeci, Semih Kanbur (2015). AB İlerleme Sürecinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Algı Analizi Ve Eğitimde Kalite. ICQH2015, 57-69. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2573204).
7.3.20. Osman Sirkeci (2016).  KÜSİ Vizyonunda Giresun Modeli Silikon Yaylası.  Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı (89), 315-328. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3314851)
7.3.21. Osman Sirkeci (2016). Sivil Toplum Kuruluşları Maliyesi ve Lokal Kalkınmaya Etkisi.  4th International Symposium on Development of KOP Region, 44-44. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2900845).
7.3.22. Abdulla Muhammed Sami, Osman Sirkeci, (2016).  Vergi Etiği Ve Kültüründe Teşvikler.  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 162-162. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2900868)
7.3.23. Osman Sirkeci, Şengül Şenol, (2017). Sokak Ekonomisinin Medya Algısı ve Lokal Ekonomide Mikro Girişimciliğe Etkisi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) International Applıed Social Sciences Congress, 21-23 September 2017, Uşak-Turkey, 389-391.
7.3.24. Osman Sirkeci, Hilal Bayar, (2017). Sokak Sanatları ve Yerel Kültürel Algı, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) International Applıed Social Sciences Congress, 21-23 September 2017, Uşak-Turkey, 405-407.
7.3.25. Osman Sirkeci, Kamuran Elbeyoğlu, (2018).  Sokak Ekonomisinde Çevre Bilinci Ve Geri Dönüşümcülük (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Mer-AK Yayyınları ISBN: 978-605-89406-3-5, Mersin-Türkiye, 344-345.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.1. Osman Sirkeci, MKOBI Küresel Acil Talepler Bildirgesi-Das MKMU Manifest zur Globalen Wirtschaftskrise, 141 pp., KÖLN-ALMANYA, TIDAF e.V. MIKOBI ARASTIRMALARI MERKEZI, 2008.
7.4.2. Osman Sirkeci, Asuman Altay, KOBİLERE YENİ YAKLAŞIMLAR (Almanya'da ve Türkiye'de KOBİLER; Mevcut Durum ve Sorunları), 28-62 pp., Köln-Ankara, TIDAF ve DEÜ-İİBF Ortak Yayını, 2008.
7.4.3. Osman Sirkeci, Kobilere Yeni Yaklaşımlar MİKRO İŞLETMELER Kuruluş Yönetim Teşvikler, 356 S., İstanbul, Gündoğan yayınları, 2014.
7,4.4. EĞİTİM  KADIN VE KALKINMA, Bölüm adı:(Okuyamayan Kız Çocuklarına Bilge Mutluluğun Eğitim Modeli) (2016)., Kaygusuz Canani, Ekiz Can, Demirkaya Harun, Kaya Bayram, Özcan Ayşe, Türk Ercan, Civelekoğlu Fatih Reşit, Odabaş Hilal, Erdemol Mustafa, Aktay Sayım, Solak Öner, Türkmen Ülkü Aygen, Elmas Nazım, Hacısalihoğlu Karadeniz Mihriban, Genç Kurtuluş Yılmaz, Korkmaz İsa, Onat Hasan, Sirkeci Osman, Saygılı Gizem, Altınkaynak Erdoğan,  Eğiten Kitap Yayıncılık Ltd. Şti., Editör: Rahman Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 263, ISBN:9786059254366, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3314098)
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1. Osman Sirkeci, "AB’de KOBİLERE Yeni Açılımlar Küçük İşletmeler İçin ON EMIR", Finans Politik & EKONOMİK YORUMLAR (ISI) , Sayı;524, 7-14 pp., 2008 , DOI: 1307-7112.
7.5.2. Mehmet Tosuner, Hakan Bay, Osman Sirkeci, "Almanya’da 2008 – 2009 Vergi Reformları Türk Girişimciler Açısından Vergi Uygulamaları ve Teşvikler", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, MUVU (ISI) , 101-138 pp., 2009 , DOI: 1308-3740.
7.5.3. Osman Sirkeci, "Neo liberalizmin Eleştirileri ve Almanya da Yeniden Sosyal Refah Devleti Arayışları", Finans Politik & EKONOMİK YORUMLAR (ISI) , 11-13 pp., 2009 , DOI: 1307-7112
7.5.4. Osman Sirkeci, "KOBİ’ler öncülüğünde Herkes İçin Sosyal Refah!", Finans Politik & EKONOMİK YORUMLAR (ISI) , 7-8 pp., 2009 , DOI: 1307-7112.
7.5.5. Osman Sirkeci, "KOBİ’ler öncülüğünde Herkes İçin Sosyal Refah!", Finans Politik & EKONOMİK YORUMLAR (ISI) , 7-8 pp., 2009 , DOI: 1307-7112.
7.5.6. Osman Sirkeci, Yiğit Aka, “Göçmen Kobiler Açısından Muhasebe Standartları”, World of IFRS, Hakemli UFRS Dünyası Dergisi, ss, 7.1-7.9, Ekim 2011,
7.5.7. Osman Sirkeci, Almanya’ya Göçün 50. Yılı Konferansı dâhilinde “Almanya’ya Göçün 50. Yılı” bildiri kitapçığındaki “İş Hayatında Yeni Yönelimler ve Göçmen Girişimciler; Misafir İşçilikten Küresel Girişimciliğe“, Berlin, Almanya. 2014.
7.5.8. Osman Sirkeci, M. İrfan Akşehir, “Yabancı Uyruklu Sigortalı Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Gelir Vergisi Kanunu'nun Dar Mükellefiyete İlişkin Şartlarını Taşıması Durumunda Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanmaları Mümkün Değildir.” Diyalog Dergisi, Süryay Mevzuat Yayınları, ss. 36-40, Ocak 2015.
7.5.9. Osman Sirkeci, (2016). “KÜSİ Vizyonunda Giresun Modeli Silikon Yaylası” Bilim ve Teknoloji Özel Sayı. Yeni Türkiye (89), ss. 315-325. Yayın No: 3314985, Ekim 2016.
7.5.10. Osman Sirkeci, (2017). Global Sokağın Mikro Girişimleri ve Parafiskal Yaklaşım. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (Özel), 65-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ usaksosbil/ issue/33531/372523, Aralık 2017.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Hakan Bay, Osman Sirkeci, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi konferansı dahilinde "8. Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabi" bildiri kitapçığındaki "Almanya’da Türk Girişimciler Açısından Vergi Uygulamaları", 443-464 pp., Manisa, Türkiye, Mayıs 2009.
7.6.2. Osman Sirkeci, Yiğit Aka, “Göçmen Kobiler Açısından Muhasebe Standartları”, Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sempozyumu 25-26 Ekim, Sinop, Bildiri Kitabı, ss. 62-74, 2011, MUMEYEK Vakfı, İstanbul, ISBN 978-605-61870-2-5.
7.6.3. Osman Sirkeci, (2015). Ortadoğu Uygarlıklarında Verginin Ortaya Çıkışı.  30. Maliye Sempozyumu, Antalya, 2015, (Yayın No:1508798).
7.7. Diğer yayınlar
7.7.1. Osman Sirkeci, “Yeni Yaklaşımlar Açısından Avrupa Birliğinde KOBİ’ler ve AB Muhasebe Uygulamaları” DEÜ “KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı” Eğitimleri Konferansı, 16 Şubat 2011, İzmir.
7.7.2. Osman Sirkeci, EGEKOBIDER 2 Aylık Süreli Yayını, KOBI Dünyası Avrupa Penceresi, MIKOBILER, Vergiler ve Teşvikler, 2008-2011.
7.7.3. Osman Sirkeci, NEUE Ekonomi, TIDAF 3 aylık süreli Yayın Organı, Avrupa Türk KOBI Sorunları ve durumları, 2008-2011.
7.7.4. Osman Sirkeci, Dünya Gazetesi, “Tarihi İpek Yolu'nda Misafir İşçilikten Küresel Girişimciliğe”, 29.01.2011.
7.7.5. Osman Sirkeci, Yadigâr Leyla YURT, “Sınır İllerinde Özel Sınır Ticareti ve KDV Düzenlemesi Getirilmeli”, Doğu’nun Markaları Aylık Bölgesel Ekonomi Dergisi, Sürekli Yayınlar, Van, 2012
7.7.6. Osman Sirkeci, Yadigâr Leyla YURT,” Doğunun Yüzü Gülecek, Çukurca (Üzümlü) Sınır Kapısı Açılıyor”, Doğu’nun Markaları Aylık Bölgesel Ekonomi Dergisi, Sürekli Yayınlar, Van, 2012
7.7.7. Osman Sirkeci, Yadigâr Leyla YURT, “Padişahların ve Şahların Balı, Cevizi”, Doğu’nun Markaları Aylık Bölgesel Ekonomi Dergisi, Sürekli Yayınlar, Van, 2012
7.7.8. Sirkeci, O., Y. L. Yurt, “Hayat Okulu MİKOBİ’ler”, EGEKOBİDER 3 Aylık Meslek Dergisi, Sürekli Yayınlar, İzmir, Şubat 2013.
7.7.9. Osman Sirkeci, “Yenilikçilik ve Girişimcilik” Konferansları Konuşmaları, 2012 – 2016 (devam ediyor) Trabzon, Giresun, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Karaman.
8.         Projeler
Proje Yöneticisi, “Lokal Kalkınma İçin Sosyal Sermaye” - LOS Projekt – Köln Belediyesi, 2003, Köln, Almanya.
Proje Danışmanı, DEÜ İİBF ve TİDAF İşbirliği ile “Türk KOBİ’lerini Uluslararası İşbirliği” konulu Sempozyum ve Workshop Projesi 2007, EBSO, İZMİR.
Proje Danışmanı, DEÜ İİBF – EGE KOBİDER – TİDAF İşbirliği ile “Küresel Krizde KOBİ’lere Yeni Açılımlar” konulu Sempozyum ve Workshop Projesi, 2008, Köln Baş Konsolosluğu Köln, Almanya.
Proje Danışmanı, Trabzon MEM & Avrasya Üniversitesi, “ÜNİLİSE PROJESİ” Liselerde Girişimcilik Etkinlikleri, 2014-2015
Proje Danışmanı, “Engelsiz Çözüm Ortaklığı İle Sınırları Aşıyoruz” Projesi. Giresun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Dreneği.2015-2016
Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü, The Relation Between Street Econımy and Democracy, suported Ministry for Gozo and FEMA, University of Malta, 2017-2018.
9.         İdari Görevler
İstanbul Airlines AŞ, Muhasebe Müdürü, 1993-1994
FlyExpres GmbH – Pegasus, Muhasebe ve Personel Müdürü, 1994-1995
DOM Ofis Reisebüro GmbH, Genel Müdür 1995-2000
AB Wirtschaftskanzlei / Köln / Almanya, Danışman /Eğitmen   1990-2011
TİDAF Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu Başkan Vekili, Köln, Almanya, 2006-2011
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KÜSİ Giresun İl Temsilcisi 2015-2016
Giresun Üniversitesi, ARGE Koordinatörlüğü 2015-2016
Giresun Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2016-2017
Giresun Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Bölümü Başkanı 2015-2015
Giresun Üniversitesi, Girişimci Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı 2015-
Avrasya Üniversitesi / Trabzon, İİBF Dekan Yardımcısı, 2013-2015
Avrasya Üniversitesi / Trabzon, SBE Müdür Yrd. ve Personel Müdürü, 2012- 2013
Hakkâri Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, AB ve ABD Dış İlişkiler Koordinatörü, Döner Sermaye İşletme Müdür, 2011-2012
Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi – İdari Koordinatörlüğü
10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi, Çekirdek Ekip Üyeliği
TİDAF-Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu Başkan Vekili, Köln, Almanya, 2006-2011
Hakemli “World of UFRS” Dergisi Hakem Kurlu üyeliği
KENT AKADEMİSİ, Bilimsel Hakemli Kent Yönetimi ve Kent Kültürü Elektronik Dergi, Editör yardımcılığı, Yayın Danışma Kurulu ve Hakem Kurulu üyeliği.
Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cilt 9 - Sayı 2 - Kış 2014 Hakem Kurulu.
11.       Ödüller –
12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2018-2019 Güz İş Ahlakı ve Etik Değerler 2 0 31
Kamu Maliyesi 3 0 173
İlkbahar        
  Güz        
İlkbahar