Doç. Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU

ÖZGEÇMİŞ
 
1.         Adı Soyadı                  : Mehmet Galip İÇDUYGU
2.         Doğum Tarihi             : 23.12.1969
3.         Unvanı                        : Doçent
4.         Öğrenim Durumu       : Doktora
5.         Çalıştığı Kurum          : Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
 
 
Yıl
Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi 1992
Y. Lisans Kimya The University of Texas at Austin 1996
Doktora Kimya İnönü Üniversitesi 2005
 
5.         Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 15.08.2006
Doçentlik Tarihi                       : 16.03.2015
Profesörlük Tarihi                    : -
6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.1.1.Mermer ve Polietilentreftalat (PET) Atıklarının Yapı malzemesi olarak geri dönüşümü , Gözde ÖZATA, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi. 2009
6.1.2.Hidrofobik Dolgu içeren Polimerik Kompozitlerin Uzun Dönem Su Emme Davranışlarının İncelenmesi, Nurten EKİN, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi.  2014
 
6.2. Doktora Tezleri
7.         Yayınlar
 
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)
 
7.1.1. Z.  Arsoy,    B. Ersoy,  A.  Evcin,  M. G. Icduygu. Influence of dry grinding on physicochemical and surface properties of talc. Physicochemical problems of mineral processing. 53 (1), 288-306, 2017.
 
7.1.2. N. Ekin, M. G. İçduygu, A. Gültek. Investigation of long-term water absorption behavior of carbon fabric reinforced epoxy composites containing hydrophobic nano-silica. Turkish Journal of Chemistry. 40 (2), 321-331, 2016.
7.1.3. B. Ersoy , S. Dikmen , T. Uygunoğlu, M. G. İçduygu , T. Kavas, A. Olgun. Effect of mixing water types on the timedependent zeta potential of Portland cement paste. Science and Engineering of Composite Materials. 20 (3), 285–292, 2013.
7.1.4.  M. G. İçduygu, L. Aktaş, M. C. Altan. Fabrication of Composite Tiles From Poly(ethylene terephthalate) (PET) and Micro-Marble Particles Reinforced with Glass Fiber Mats: Comparison of Recycled and Commercial Resin. Polymers & Polymer Composites.  21 (3), 171-175, 2013.
7.1.5. M. G. İçduygu, L. Aktaş, M. C. Altan. Characterization of composite tiles fabricated from Poly(ethylene terephalate) and micro-marble particles reinforced by glass fiber mats. Polymer Composites. 33 (11),  1921–1932, 2012.
7.1.6. M. Asiltürk, F. Sayılkan, H. Sayılkan, G. İçduygu. The synthesis and application of Pb-doped GLYMO/chelated-zirconium complex coating materials for UV-light absorption. Journal of Applied Polymer Science 99 (3), 1175-1179, 2006.
7.1.7. F. Sayılkan, M. Asiltürk, G.  İçduygu, H. Sayılkan. UV-absorption and thermal properties of Pb-doped glymo/damo-derived coating materials prepared by sol-gel process. Journal of Material Science 40, 5779-5782, 2005.
7.1.8. S. Erdoğan, Y. Önal, C. Akmil Başar, S. Bilmez Erdemoğlu, Ç. Sarıcı Özdemir, E. Köseoğlu, G. İçduygu. Optimization of nickel adsorption from aqueous solution by using activated carbon prepared from waste apricot by chemical activation. Applied Surface Science 252 (5), 1324-1331, 2005.
 
7.1.9. F. Sayılkan, M. Asiltürk, G.  İçduygu, A. Bayrı, H. Sayılkan. UV-Light Absorption Properties of Cr-Doped Polyethyleneglycol (PEG)/c-Glycidoxypropyl trimethoxysilane (GPTMS)/Chelated-Titanium Coating Materials Prepared by the Sol–Gel Process. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 15 (2), 281-285, 2005.
 
7.1.10. M. Asiltürk, F. Sayılkan, G. İçduygu, H. Sayılkan. Synthesis and Application of Cr-Doped GLYMO and GLYMO/DAMO Surface Coating Systems for Absrobing UV-light by Sol-Gel Process. Turkish Journal Of Chemistry. 29, 83-93, 2005.
 
7.1.11. Y. Önal, E. Yakıncı, T. Seçkin, M. G. İçduygu. Synthesis and characterization of asbestos-silane hybrid materials. Colloids and surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 255, 27-32, 2005.
 
7.1.12. A. Gültek, M. G. İçduygu, T. Seçkin. Preparation and characterization of polybenzimidazole-clay hybrid materials. Mat. Sci. Eng. B-Solid 107 (2) 166-171, 2004.
 
7.1.13. A. Gültek, T. Seçkin, Y. Önal, M. G. İçduygu. Poly(methacrylic)acid –and g- methacryloxypropyltrimethoxy Silane/ Clay Nanocomposites Prepared by In-Situ Polymerization. Turkish Journal Of Chemistry. 26, 925-937, 2002.
 
7.1.14. T. Seçkin, A. Gültek, M. G. İçduygu, Y. Önal. Polymerization and Characterization of Acrylonitrile with g-Methacryloxypropyltrimethoxy-Silane Grafted Bentonite Clay. Journal of Applied Polymer Science. 84,164-171, 2002.
 
7.1.15. A. Gültek, T. Seçkin, Y. Önal, M. G. İçduygu. Preparation and phenol Captivating Properties of Polyvinylpyrrolidone-Montmorillonite Hybrid Materials. Journal of Applied Polymer Science. 81, 512-519, 2001.
 
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1 M. G. İçduygu, M. Asiltürk, M. C. Altan. Microcapsules of poly(methyl metharcylate) containing epoxy resin and multi-walled carbon nanotubes. AIP Conference Proceedings 1914, 030017 (2017)
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
7.3.1. M. G. İçduygu, M. Asiltürk, M. C. Altan.  Formation and  morphology of cellulose acetate microcapsules for self-healing composites. V. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı, İzmir, 2017.
 
7.3.2. M. G. İçduygu, M. Asiltürk, M. C. Altan. Microcapsules of Poly(methyl metharcylate) Containing Epoxy Resin and Multi-Walled Carbon Nanotubes. 32nd International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY  Lyon, Fransa, 2016.
 
7.3.3. N. Yılmaz, M. G. İçduygu, S. Edebali. Metotreksat taşıyıcı olarak lipid kaplı mezogözenekli silika nanopartiküllerin sentezi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. Adana, 2016.
7.3.4. M. G. İçduygu, M. Asiltürk, M. C. Altan. Preparation and characterization of Poly(Methyl Metharcylate) microcapsules containing epoxy resin and multi-walled carbon nanotubes. ’IV. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı, İzmir, 2014.
7.3.5. M. G. İçduygu, L. Aktaş, M. C. Altan. Fabrication of polymeric concrete materials from marble waste and recycled polyethylene terephthlate (PET) reinforced by glass fiber mat. ’III. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı, İzmir, 2012.
7.3.6.  T. Kavas, M. E. Akbulut, A. Türk, B. Ersoy, A. Olgun, M. G. İçduygu, Ö. Arıöz, B.Karasu, F. M.Kavas Tek Fazlı Çimento Sistemlerinde Bor Atık Katkısının Hidratasyon Mekanizmasına Etkileri. VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyon, 2008.
 7.3.7. S. Kartaca, N. Kiğılı, M. G. İçduygu, A. Gültek, T. Seçkin. Garfting of Ruthenium (II) complexes onto mesoporous silica. 9 th International symposium on macromolecule-metal complexes. New York, 2001.
 
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Y. Önal, H. Sayılkan, C. Akmil Başar, F. Sayılkan, M. G. İçduygu, M. Asiltürk. Metalalkoksit-hidroksit-oksit/aktif karbon ve metaloksit/aktif karbon kompozitlerin sentezi ve Metilen Blue adsorpsiyonunda kullanımı. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
7.6.2. S. Erdoğan, M. G. İçduygu, Y. Önal, C. Akmil Başar, E. Köseoğlu, Ç. Sarıcı Özdemir. Buğday kabuğundan kimyasal aktivasyonla elde edilen aktif karbon ile çeşitli fenollerin adsorpsiyonu ve optimizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
7.6.3. S. Erdoğan, M. G. İçduygu, Y. Önal, C. Akmil Başar, E. Köseoğlu, Ç. Sarıcı Özdemir. Sığır kuyruğundan kimyasal aktivasyonla elde edilen aktif karbonun fenol adsropsiyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
7.6.4. F. Sayılkan, G. İçduygu, M. Asiltürk, M. Akarsu, Ş. Şener, H. Sayılkan. UV-filtre özelliğine sahip anorganik-organik hibrid malzeme sentezi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
7.6.5. M. Asiltürk, F. Sayılkan, G. İçduygu, M. Akarsu, Ş. Şener, H. Sayılkan. Sol-jel prosesi ile anorganik-organik hibrid materyallerin sentezi: Tutunma, termal ve optik özelliklerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
7.6.6. M. G. İçduygu, A. Gültek, T. Seçkin. Kriyozolit -TiCl4 temelli katalizör sisteniyle elde edieln polimerlerin incelenmesi. XI Ulusal Kil Sepozyumu, İzmir, 2003.
7.6.7. A. Gültek, G. İçduygu, T. Seçkin. In-situ polimerizasyon yöntemi ile hazırlanan poli(metakrilik)asit ve g-metakriloksipropiltrimetoksi silan/kil nanokompozitleri. XI Ulusal Kil Sepozyumu, İzmir, 2003.
7.6.8. M. G. İçduygu, A. Gültek, T. Seçkin. Polibenzimidazol-kil hibrit materyallerin hazırlanması ve karakterizasyonu. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2003.
 
7.6.9. A. Gültek, N. Kiğılı, M. G. İçduygu, T. Seçkin. Antibadi’lerin silikon wafer üzerine dendrimerler ile immobilizasyonu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000.
 
7.6.10. N. Kiğılı, T. Seçkin, M. G. İçduygu.  Star Poliaramitlerin sentezi ve karakterizasyonu. XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000.
 
 
7.7. Diğer yayınlar
 
 1. Projeler
 
 1. 2017101T029. Hibrit Poliimit Seramik Materyallerin Piridin Temelli Monomerlerden Sentezlenmesi. TÜBİTAK 2001. (Araştırmacı)
 2. 101T161. Amorf Ferromanyetik Maddelerde Manyeto-Empedans ve Manyeto-Direnç Etkiler ve Uygulamaları. TÜBİTAK 2002. (Araştırmacı)
 3. 107M087. Bor İçerikli Atıkların Çimentonun Hidratasyonuna Etkisi ve Çimentoda Kullanılabilirliği.  TÜBİTAK 2007. (Araştırmacı)
 4. BAP 07.MUH.01. Fonksiyonel Polimerik Fiberler. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 2007 (Yürütücü)
 5.  BAP 08.MUH.02 Mermer ve Polietilentreftalat (PET) atıklarının yapı malzemesi olarak geri dönüşümü Afyon Kocatepe Üniversitesi. 2008 (Yürütücü)
 6. Fulbright Komisyonu. Conversion of Poly(ethylene terephtalate) [PET] and Marble Wastes Into the Valuable Articles That Can Be Used in Construction Application. 2010 (Yürütücü)
 7. 113M116. Hidrofobik Nano-Silika İçeren Fiber Destekli Polimerik Kompozitlerin Uzun Dönem Su Emme Davranışlarının İncelenmesi. TÜBİTAK 2013. (Yürütücü)
 8. BAP 13.MUH.01. Poly(ethylene terephtalate) atıklarından elde edilen reçine ve mermer tozu atıklarının fiber destekli kompozit malzeme yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması. (Araştırmacı)
 9. FEN-BAP-A-140316-72. Epoksi reçine ve Karbon Nanotüp içeren Selüloz Asetat Mikrokapsüllerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. Giresun Üniversitesi, 2017. (Yürütücü)
 
 
 
9.         İdari Görevler
 
9.1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı (2007-2008)
9.2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2007-2008)
9.3 Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı (2015-      )
9.9 Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2017-     )
10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
 1. Ödüller
 
 1. Milli Eğitim Bakanlığı. Yurt Dışı Eğitim Bursu, 1993.
 2. Fulbright Bursu, 2010
12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz Polimer Malzemeler (Y.L) 3 0 4
       
       
       
       
       
İlkbahar Uzmanlık Alan Dersi 8 0 2
Tez Çalışması 0 1 2
       
       
       
       
2018-2019 Güz Uzmanlık Alan Dersi 8 0 2
Tez Çalışması 0 1 2
       
       
         
         
  İlkbahar        
           
           
           
           
 
 
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.