Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OĞUR

ÖZGEÇMİŞ
 
1.         Adı Soyadı                  : Oğuz OĞUR                                               
2.         Doğum Tarihi             : 11.06.1985
3.         Unvanı                        : Dr. Öğr. Üyesi
4.         Öğrenim Durumu       : Doktora
5.         Çalıştığı Kurum          : Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
 
 
Yıl
Lisans  Matematik  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  2003-2007
Y. Lisans  Matematik  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  2008-2011
Doktora  Matematik  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  2011-2014
 
5.         Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 15/01/2015
Doçentlik Tarihi                        :
Profesörlük Tarihi                    :
6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.         Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
 
7.1.1 Cenap Duyar; Oğuz Oğur On a new space m2(M,A,?,p) of double sequences. J. Funct. Spaces Appl. 2013, Art. ID 509613, 8 pp.
7.1.2 Oğuz Oğur; Cenap Duyar, On Generalized Lorentz Sequence Space Defined by Modulus Functions, Filomat, 2016, Vol: 30, No:2, 497-504
7.1.3 Cenap Duyar; Birsen Sağır;  Oğuz Oğur, A new perspective to convergence types in classical real analysis using double sequences, Filomat, 2016, Vol: 30, No:2, 483-488.
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.2.1 Birsen Sağır; Cenap Duyar; Oğuz Oğur, A new double sequence space m2(F,?,p) defined by a double sequence of modulus functions. Int. J. Anal. 2014, Art. ID 684512, 4 pp.
 
7.2.2 Birsen Sağır;  Oğuz  Oğur, On vector-valued generalized Lorentz difference sequence space. J. Oper. 2014, Art. ID 545346, 4 pp.
 
7.2.3 Oğuz Oğur, Cenap Duyar, On new Cesaro-Orlicz double difference sequence space, Romanian Journal of Mathematics and Computer Sciences, 2014, Vol:4, No:2, 189-196.
 
7.2.4 Oğuz Oğur, On new double Cesaro sequence spacedefined by modulus functions, J. Appl. Funct. Anal. 2015, Vol: 10, No: 1-2, 109-116.
 
7.2.5 Birsen Sağır; Oğuz Oğur; Cenap Duyar, Multiplication operators on Orlicz-Lorentz sequence spaces, Journal of Mathematical and Computational Science, 2015, Vol:5, No:3, 265-272.
7.2.6 Cenap Duyar; Birsen Sağır;  Oğuz Oğur, Some basic topological properties on Non-Newtonian real line, British Journal of Mathematics & Computer Science, 2015, Vol:9, No:4. 8 pp.
 
7.2.7 Cenap Duyar; Birsen Sağır;  Oğuz Oğur, On a class of n-normed double sequences related to p-summable double sequence space , Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, Vol:5, No:1, 305-312.
7.2.8 Oğuz Oğur; Birsen Sağır, Vector-valued Cesaro summable generalized Lorentz sequence space, Com mun. Fac. Sci. Univ. Ank. SÈr. A1 M ath. Stat., Vol:66, No:1, 179-186.
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
7.3.1 Oğuz Oğur, Cenap Duyar, On new Cesaro-Orlicz double difference sequence space, International Conference on Recent Advences in Pure and Applied Mathematics, Antalya, Turkey, 2014.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.         Projeler
8.1  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Proje adı         : Model Uzaylarda Trendler ve Operatörleri
Başlama tarihi: 16.09.2015
Bitiş Tarihi     : 15.09.2016
Yer                 : Laval University-Quebec City/Kanada
 
 
9.         İdari Görevler
 
10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
11.       Ödüller
 
12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2016-2017 Güz Matematik-I 3 0 443
Güz İleri Reel Analiz-I 3 0 2
İlkbahar Matematik-II 3 0 436
2016-2017 İlkbahar Dizi Uzayları ve Toplanabilme-I 3 0 2
2016-2017 İlkbahar Fonksiyonlar Teorisi-I 3 0 2
2015-2016 Güz -      
İlkbahar -      
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.