Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNDOĞDU

ÖZGEÇMİŞ
 
1.         Adı Soyadı                  : Kemal  GÜNDOĞDU
2.         Doğum Tarihi             : 02.05.1947
3.         Unvanı                        : Dr. Öğr. Üyesi
4.         Öğrenim Durumu       : Doktora
5.         Çalıştığı Kurum          : Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
 
 
Yıl
Lisans İktisat (İşletme – Maliye) İstanbul Üniversitesi  İktisat  Fakültesi 1973
Y. Lisans                 ---------                    ---------------- -------
Doktora İktisat İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993
 
5.         Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1995 – Yüzüncüyıl  Üniversitesi.
Doçentlik Tarihi                        :
Profesörlük Tarihi                    :
6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.         Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.         Projeler
 
9.         İdari Görevler:  Ondokuzmayıs Üniversitesi  SHYO  Müdür Yardımcısı.
 
10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
11.       Ödüller
 
 12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2 0 1 7 –
2 0 1 8           
Güz Havaalanı Yönetimi        3        0      52
Güz  Sermaye Piyasası        3         0       27
2 0 1 7 –
2 0 1 8
Bahar Havaalanı ve Havaalanı Donanımları        3         0      52
Bahar Türkiye Ekonomisi        3         0      52
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.